Giá nhà đất tăng phi mã?: Theo đà này các nhà đầu tư sau cùng sẽ 'ôm bom'?